[slurm-users] Error " slurm_receive_msg_and_forward: Zero Bytes were transmitted or received"

Gestió Servidors sysadmin.caos at uab.cat
Wed Dec 1 13:51:04 UTC 2021


Hi,

I can't syncronize before with "ntpdate" because when I run "ntpdate -s my_NTP_server", I only received message "ntpdate: no server suitable for synchronization found"...

Thanks.--
[cid:image001.jpg at 01D7E6C2.E78DE900]<http://www.uab.cat/>
Daniel Ruiz Molina
Tècnic Mitjà Informàtic

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Escola d'Enginyeria

Edifici Q - Despatx QC/3052 - Carrer de les Sitges
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

+34 93 581 35 44
www.uab.cat<http://www.uab.cat/>
Daniel Ruiz at UAB<https://tinyurl.com/yd95zb8j>

[cid:image002.jpg at 01D7E6C2.E78DE900]<www.linkedin.com/in/daniel-ruiz-molina-50a83b27>
Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privada o confidencial. Si l'heu rebut per error, comuniqueu-nos-ho i destruïu-lo, i tingueu present que no teniu autorització per fer-ne cap ús.
Abans d'imprimir aquest missatge penseu en el medi ambient.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.schedmd.com/pipermail/slurm-users/attachments/20211201/8a36b21d/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4600 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.schedmd.com/pipermail/slurm-users/attachments/20211201/8a36b21d/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 733 bytes
Desc: image002.jpg
URL: <http://lists.schedmd.com/pipermail/slurm-users/attachments/20211201/8a36b21d/attachment-0003.jpg>


More information about the slurm-users mailing list